Usluge

Promet nekretninama

Pružamo vam mogućnost prodaje i kupnje nekretnina uz najpovoljnije uvjete. Uz sam postupak prometa nekretnina naše poduzeće vam nudi i konzalting usluge, odnosno usluge prikupljanja potrebne dokumentacije za promet nekretnina, a posebno kada je u pitanju otkup stanova u društvenom vlasništvu, te usluge izrade PS obrazca kao dijela dokumentacije potzrebne pri otkupu stana te uknjižbe istog

Projektiranje

Poduzeće Bemer. d.o.o. je u svom dosadašnjem radu napravilo veliki broj idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za individualne stambene objekte, kolektivne stambeno- poslovne objekte te gospodarske objekte.
Osim toga poduzeće se bavilo i izradama projekata prenamjene, dogradnje i adaptacije velikog broja stambenih i poslovnih objekata.

Procjena vrijednosti

Jedna od ključnih aktivnosti poduzeća Bemer d.o.o Mostar je procjena vrijednosti nekretnina, strojeva i opreme te tehnoloških sustava u cilju izrade elaborata koji su neophodni za procese privatizacije, dokapitalizacije, izrade investiciono-tehničke dokumentacije, te ostvarivanja založnih prava na nekretninama i pokretninama. O tomu svjedoči uspješna suradnja sa velikim brojem banaka koje djeluju na području BiH, kao i usluge koje je naše poduzeće pružalo određenom broju stranih investitora.

O nama
Godine rada
20
Projekti
2150
Klijenti
720
Djelatnici
10

O nama

Poduzeće BEMER d.o.o. je osnovano i registrirano 1997. godine prvenstveno za obavljanje poslova iz oblasti građevinarstva, no najvećim dijelom se bavi procjenom vrijednosti nekretnina i opreme, projektiranjem i nadzorom nad izvođenjem radova, odnosno konzalting uslugama. Poduzeće u svakom trenutku raspolaže sa znatnim brojem visoko obrazovanih stručnjaka – ovlaštenih sudskih vještaka za pojedine oblasti.

U proteklih deset godina realzirali smo više od tisuću elaborata vezanih za poslove procjene, konzaltinga i nadzora na cijelom području Bosne i Hercegovine. Također smo pružali usluge konzaltinga za potrebe Svjetske Banke u vidu obavljanja poslova evaluacije ponuda i određivanja najpovoljnijeg izvođača za veći broj projekata vezanih uz obnovu objekata osnovnih škola na području BiH. Uspješno je obavljen nadzor nad brojnim projektima obnove i izgradnje infrastrukture na području Hercegovine.
Poduzeće je realiziralo veliki broj izvedbenih projekata za individualne i javne potrebe.
Od momenta osnivanja poduzeća BEMER do danas nije pokrenut niti jedan sudski spor niti je u sumnju dovedena ispravnost, točnost ili metodologija u postupku bilo kojeg našeg vještačenja urađenog za potrebe hipoteka ili dokazivanja vrijednosti ulaganja. Osim toga, na poslovima nadzora niti jednom investitor nije bio nezadovoljan našom uslugom.

Za više informacija o mogućnostima poslovne suradnje kontaktirajte nas putem obrasca.

Kontaktirajte nas.


BEMER d.o.o. Mostar

Stjepana Radića bb (Zgrada Ekonomske škole), 88 000 Mostar, BiH
Krešimir Merdžo, CEO +387 36 333-880; +387 63 471-306